Законы про Будинковий комiтет

Закон Украины Про органи самоорганізації населення
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2625-14

_
Решение Днепропетровской мiськой ради
«Про программу сприяння дiяльностi та розвитку органiв самоорганiзацii населення
мiста Днiпропетровська на 2014-2017 роки»